Trosbekendelsen:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
    Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
    Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
    Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

 Fader Vor:

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

De 10 bud:

1. Du må ikke have andre guder end mig.

2. Du må ikke misbruge Guds navn

3. Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig

4. Ær din far og din mor

5. Du må ikke slå ihjel

6. Du må ikke bryde ægteskabet

7. Du må ikke stjæle

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd mod din næste

9. Du må ikke begære din næstes hus

10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til.